میثم ساریان

میثم ساریان

مدیریت سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

 

اخبار مرتبط: