حسین گونه پی

حسین گونه پی

مدیر پشتیبانی شرکت بیمه ملت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد فلسفه

 

اخبار مرتبط: