روح الله شاهزاده احمدی

روح الله شاهزاده احمدی

مدیر بیمه‌های عمر و حوادث شرکت بیمه ملت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

 

اخبار مرتبط: