ریحانه جناتی کاشانی

ریحانه جناتی کاشانی

رئیس سازمان فروش بیمه‌های زندگی شرکت بیمه تجارت‌نو

مدرک تحصیلی

ارشناسی ارشد علوم محاسبات و برنامه ریزی (اکچوئری)

 

سوابق کاری:

معاون فنی بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه ملت

 

اخبار مرتبط:
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    رئیس سازمان فروش بیمه‌های زندگی شرکت بیمه تجارت‌نو، اعلام کرد که این شرکت بیمه‌ای برای توسعه رشته بیمه زندگی در سبد پرتفوی خود، توجه ویژه‌ای به ارکان و عوامل موثر بر این رشته داشته و با برنامه‌ریزی مشخص به دنبال تبدیل آن به یکی از محصولات اساسی و مهم درسبد بیمه‌ای خود است.