فریدون کاظمی

فریدون کاظمی

مدیر راهبری شبکه فروش شرکت بیمه رازی

اخبار مرتبط:
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    مدیرراهبری شبکه فروش شرکت بیمه رازی، اظهار کرد:سرمایه گذاری درحوزه گردشگری درآمد خوبی برای صنعت بیمه دارد زیرا آینده اقتصاد دنیا در صنعت گردشگری است و شرکت بیمه ای برنده است که زودتر به این حوزه ورود کند.