اسماعیل داورپناه

اسماعیل داورپناه

معاون توسعه مدیریت ومنابع شرکت بیمه ایران

مدرک تحصیلی

 • کارشناس ارشد حسابداری گرایش مالی - دانشگاه علامه طباطبائی
 • کارشناس حسابداری گرایش دولتی – دانشگاه امور اقتصادی و دارایی

 

سوابق کاری:

 • معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت سهامی بیمه ایران
 • معاون مالی و اقتصادی شرکت بیمه رازی
 • معاون اقتصادی و منابع انسانی شرکت بیمه دی
 • معاون مدیر امور سرمایه گذاری شرکت سهامی بیمه ایران
 • عضو کمیته فرعی حسابرسی شرکت سهامی بیمه ایران
 • کارشناس مالی مدیریت حسابرسی شرکت سهامی بیمه ایران
 • کارشناس مدیریت امور شعب و نمایندگیها شرکت سهامی بیمه ایران
 • عضو هیأت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران، نماد شاهدان، مدبر آسیا
 • عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی اعتباری کارکنان بیمه ایران
 • رئیس هیأت مدیره شرکت تجارت ایرانیان
 • رئیس هیأت مدیره شرکت دستاورد دی
 • رئیس هیأت مدیره شرکت آتیه سازان نسل امروز

 

اخبار مرتبط: