مهناز ابراهیمی

مهناز ابراهیمی

سرپرست مدیریت مالی شرکت بیمه ملت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری

 

سوابق کاری:

سرپرست مدیریت امور مالی و سرمایه گذاری شرکت بیمه میهن

 

اخبار مرتبط: