پیمان  قربانی

پیمان قربانی

مدیر امور شعب، نمایندگان و کارگزاران ‌‌‌شرکت بیمه ملت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات- گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

 

سوابق کاری:

مدیر بیمه های زندگی شرکت بیمه میهن

 

اخبار مرتبط: