قاسم رمضان پور

قاسم رمضان پور

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع شرکت بیمه ملت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

سوابق کاری:

سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی شرکت بیمه کارآفرین

 

اخبار مرتبط: