عباس عمران پور

عباس عمران پور

معاون امور استان‌ها و توسعه شبکه فروش شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

سوابق کاری:

کارشناس سال 77

 معاون اداره امور قراردادهای مراکز درمانی سال 82

 رییس شعبه انقلاب سال 87

 رییس مجتمع بیمه ای فردوسی سال 89

 سرپرست شعب منطقه مرکز و شرق استان تهران سال 90

 سرپرست کل شعب استان تهران سال92

 مدیر امور شعب و مناطق سال97

 مسئولیتهای همزمان :

 مسئول واحد ممیزی تخصصی رسیدگی به پرونده های خسارت درمان شعب کشور  سال 90

 دبیر ستاد کنترل خسارت و بازنگری قراردادهای درمان کشور سال 91

 سرپرست مجتمع قراردادهای ویژه مرکز سال 91

 سرپرست شعبه امام حسین  سال 92

 سرپرست مجتمع بیمه ای کاشانی سال 92

اخبار مرتبط:
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    معاون امور استان‌ها و توسعه شبکه فروش شرکت بیمه دانا، اظهارکرد: جمع آوری شعب زیان ده در شرکت‌های بیمه‌ای چاره کارنیست وباید با تغییر استراتژی و روش‌های اجرایی به سمت سودآوری، این مشکل را حل کرد.