بیژن  صادق

بیژن صادق

عضو علی البدل هیات مدیره شرکت بیمه ما

مدرک تحصیلی

دکترای پزشکی

 

سوابق کاری:

عضو هیات مدیره بیمه حکمت

مدیرعامل شرکت بیمه دانا

عضو هیات مدیره شرکت بیمه دانا

عضو کمیته تعالی سازمان بیمه نیروهای مسلح ( شرکت بیمه کوثر)

عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما

 

اخبار مرتبط: