عباس لطفی مقدم

عباس لطفی مقدم

مدیر دفتر حقوقی، قراردادها و ممیزی خسارات جانی شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

کارشناسی حقوق قضائی

 

سوابق کاری:

کارشناس حقوقی قراردادهای دانشگاه تهران و عضو ناظر در موزه مقدم سال68 الی 72

کارشناس، معاون اداره، رئیس اداره، معاون مدیر و مدیر دفتر حقوقی و قراردادها 

رئیس ستاد تخصصی پرداخت دیات

نماینده قضائی در دانشگاه تهران و بیمه دانا 

عضو کارگروه حقوقی و اگذاری شرکت های بیمه دولتی 

عضویت در کمیسیون ها و کمیته ها و کارگروههای مختلف

عضو مدعو در کمیسیون حقوقی و مالکیت فکری اتاق بازرگانی ایران 

دبیر کارگروه حقوقی سندیکای بیمه گران ایران 

حضور در دوره های علمی مختلف و اخذ گواهی نامه های متعدد در این زمینه

اخبار مرتبط: