بهروز مهدی قلی زاده

بهروز مهدی قلی زاده

مدیر بیمه‌های مسئولیت شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

لیسانس مدیریت بیمه ( بورسیه وزارت دارایی )

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه

سوابق کاری:

کمک کارشناس مدیریت اتکائی ، آمار و امور بین الملل ازسال 1378 الی 1379

کارشناس صدور و خسارت در مدیریت بیمه های مهندسی ، مسئولیت و خاص از سال 1381 الی 1384

کارشناس ارزیاب خسارت در مدیریت بیمه های مهندسی ، مسئولیت و خاص از سال 1384 الی 1386

رئیس اداره خسارت بیمه های مسئولیت از سال 1386 الی1391

رئیس اداره خسارت بیمه های مهندسی و خاص و سرپرست اداره بیمه های مسئولیت در سال 1391

رئیس اداره خسارت بیمه های مهندسی ، انرژی و خاص از سال 1391 الی 1396

معاون مدیر بیمه های مسئولیت از سال 1396 الی 1397

سرپرست مدیریت بیمه های مسئولیت از سال 1397

منتخب کارکنان شرکت بیمه دانا در کمیته طبقه بندی مشاغل

منتخب مدیران شرکت بیمه دانا در اولین دوره کمیته انضباط کار

اخبار مرتبط: