حمید علیجانی

حمید علیجانی

مدیر بیمه‌های باربری شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد EMBA

 

سوابق کاری:

كارشناس ارزیاب خسارت بيمه هاي باربري سال 75 الی 81 

معاون اداره صدور و فروش بيمه هاي باربري سال81

با حفظ سمت نماينده مديريت ريسك صدور و خسارت در بيمه هاي باربري سال81

با حفظ سمت عضو گروه طرح و اندیشه گروه تخصصی خلاقیت سال 82   نماينده مديريت تضمين كنترل و كيفيت در صدور و خسارت بيمه هاي باربري سال 82 

رئيس اداره خسارت بيمه هاي باربري شامل داخلي ، وارداتي و صادراتي سال83 

رئيس اداره صدور بيمه هاي باربري شامل داخلي ، وارداتي وصادراتي سال 86 

عضو كميته نظام پيشنهادات در رشته بيمه هاي اموال سال87

عضو هیئت نمایندگان سندیکای بیمه گران سال88

عضو کارگروه بیمه های باربری در سندیکای بیمه گران ایران سال88 تاکنون

اخذ مجوز ارزیابان خسارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال 88

معاون مدير بيمه هاي باربري سال 86 الی 89

عضو مدعو شورای فنی سال 91

پژوهشگر بخش بیمه های اموال و مسئولیت پژوهشکده بیمه سال 93

عضو کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری اتاق بازرگانی بین المللی سال93

عضو کمیسیون بیمه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی سال89

کارشناسی رسمی دادگستری در رشته بیمه در مرحله اخذ پروانه سال 89  مدير بيمه هاي باربري از سال 89  

اخبار مرتبط: