علیرضا ضیایی پور

علیرضا ضیایی پور

مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

 

سوابق کاری:

راه اندازی وسرپرستی اولین شعبه بیمه دانا در اصفهان سال 73

رییس شعبه امیر کبیر تهران سال 75 الی 76

سرپرست اداره کل بازاریابی سال 76 

رییس اداره خسارت وسرپرست اداره صدور بیمه های اتومبیل سال76 الی 77

رییس اداره صدور بیمه های اتش سوزی سال77 الی 79

 معاون مدیر بیمه های اتش سوزی سال79 الی 81

راه اندازی وسرپرستی شعبه تخصصی بیمه های اموالسال 81 الی 82

مدیر بیمه های اتش سوزی سال 82 تا آذر 97

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه سال 91

اخبار مرتبط: