عزت الله حقیقتی بروجنی

عزت الله حقیقتی بروجنی

مدیر بیمه‌های عمر و پس‌انداز شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد اکچوئری

 

اخبار مرتبط: