فرشید جوان

فرشید جوان

معاون مالی و اقتصادی شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

 کارشناس حسابداری

 

سوابق کاری:

حسابرس ( حسابرسی هادی بینات )سال 78  

کارشناس مالی  سال 78-82 

رییس حسابداری سال82-87  

معاون مدیر امور مالی سال87-91 

مدیر امور مالی سال91-93 

مشاور مدیرعامل سال 93 

مدیر سرمایه گذاری و بررسیهای اقتصادی سال93 تا آذر 97

 

اخبار مرتبط: