محمدجواد  آقاجري

محمدجواد آقاجري

مديركل نظارت بر شركتهاي بيمه و هماهنگي امور استانهای بیمه مرکزی

مدرک تحصیلی

علوم سیاسی

 

سوابق کاری:

-سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده بیمه.

- مشاور رئیس کل بیمه مرکزی در امور فرهنگی و بین‌الملل

-عضوهیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

- رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درچین

- وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان

-مدیرکل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-مدیرکل ارتباطات حوزه ریاست صدا و سیما

-معاون حوزه ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

-معاون اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی

-نائب رئیس تخلفات اداری بانک سپه

- عضو کمیته ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو

-عضو شورای سردبیری نشریات تازه های جهان بیمه و گزارش موردی

- مدیر گروه خبرنگاری دانشکده خبر

- مدرس در دانشگاه‌ها و موسسات مختلف ازجمله دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده صدا و سیما، دانشگاه علوم انتظامی، مؤسسه بانکداری، دانشکده خبرودانشگاه خاتم ودانشگاه سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی

-‌ عضو شورای پژوهشی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها ی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی

-عضو شورای علمی کمیته رسانه‌ و هنر، پژوهشگاه، فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

اخبار مرتبط: