عباس  خسروجردی

عباس خسروجردی

مدیرکل نظارت فني بر بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اخبار مرتبط:
  • عباس خسروجردی، مدیرکل نظارت بر بیمه‌های غیر زندگی بیمه مرکزی: در قانون جدید بیمه خسارتی که ناشی از حوادث رانندگی باشد بدون جبران نخواهد ماند/ شرکت‌های بیمه تا سقف مندرج در بیمه نامه خسارت را پرداخت می‌کنند و مازاد بر آن بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی است.