محمود  حق وردیلو

محمود حق وردیلو

مدير كل نظارت مالي بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

 

سوابق کاری:

 مدیرکل نظارت فنی به مدت یکسال

مدیرکل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای به مدت یکسال

مدیرکل سرمایه گذاری و مجامع به مدت دو سال

سابقه تدريس از سال 1384 تاكنون (مجوز تدريس از دانشگاه جامع علمي – كاربردي  با كد 5301)

 

اخبار مرتبط:
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی، درخصوص ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت‌های بیمه‌ای،گفت: زمانی که ارزش روز دارایی‌ها و اموال بیمه‌گذاران افزایش می‌یابد، به تبع صدور بیمه‌نامه و پذیرش ریسک از سوی شرکت‌های بیمه‌ای ،ریسک انتقالی به آنها نیز افزایش می‌یابد و ممکن است فراتر از ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت‌های بیمه قرار گیرد.