ژیلا رضوی

ژیلا رضوی

مدیر بيمه‌هاى عمر و حادثه شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی: زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی،گرایش مدیریت استراتژیک

 

سوابق کاری:

مسئول دایره خسارت بیمه های عمر و حوادث

معاون اداره خسارت بیمه های عمر و حوادث

رئیس اداره خسارت بیمه های عمر و حوادث

معاون مدیر بیمه های عمر و حوادث

مدیر بیمه های عمر و حوادث

مدیر بیمه های درمان

مدیر بیمه های عمر و حوادث

 

اخبار مرتبط: