اکبر مشتاقی

اکبر مشتاقی

مدیر بیمه‌های آتش سوزی شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت بیمه

 

سوابق کاری:

رييس شعبه ساوه

رييس شعبه اراک

رييس اداره امور شرکتهاي نمايندگي و کارگزاري

رييس شعبه 15 خرداد تهران

رييس شعبه ممتاز غرب تهران

عضو شوراي فني بيمه هاي اموال

دبير شوراي فني

مدیر بیمه های آتش سوزی

 

اخبار مرتبط: