مفید  امینی

مفید امینی

عضو هیات عامل و معاون نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سوابق کاری:

عضویت هیات مدیره شرکت بیمه حکمت صبا

عضویت هیات مدیره شرکت بیمه سرمد

 

 

 

اخبار مرتبط: