علیرضا آقاجانی منجیلی

علیرضا آقاجانی منجیلی

مدير بيمه‌هاي باربري شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسي: مديريت بيمه

 

سوابق کاری:

مسئول کارشناسی خسارات باربری

معاون اداره خسارت بیمه های موسسات حمل و نقل

رئیس اداره خسارت باربری

رئیس اداره صدور بیمه های باربری

معاون مدیر در صدور بیمه های باربری

مدیر بيمه هاي باربری

 

اخبار مرتبط: