غلامرضا سرلک

غلامرضا سرلک

معاون فنی بیمه‌های اموال شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی: مدیریت بیمه

 

سوابق کاری:

رئيس اداره صدور مسئوليت متصديان حمل

معاون مدير بيمه هاى باربرى دربيمه هاى موسسات حمل و نقل مدیریت بیمه های باربری

مدير بيمه هاى باربرى

مشاور معاونت بيمه اموال ودبيركميته فني بيمه اموال

مدير بيمه هاى باربرى

معاون فنی بیمه های اموال

 

اخبار مرتبط: