جمیل  صیدی مرادی

جمیل صیدی مرادی

مدیراکچوئری و تحلیل داده های بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان

اخبار مرتبط:
  • آقای جمیل صیدمرادی، مدیر بیمه های درمان شرکت بیمه سامان : بیمه درمان تکمیل گروهی، درمان خانواده و بیمه های مسافرتی سه دسته اصلی رشته بیمه درمان در شرکت بیمه سامان هستد، البته در رشته بیمه مسافرتی، بیمه سامان یکی از پیشتازان و فعالان این حوزه است که با اختلاف قابل توجهی در جایگاه اول صنعت بیمه در این رشته قرار دارد.