سید مرتضی حسنی عقدا

سید مرتضی حسنی عقدا

معاون مدیرعامل در بخش اقتصادی و پشتیبانی شرکت بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

 

سوابق کاری:

معاون مالی و اداری بیمه دانا

عضو هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی

رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه

اخبار مرتبط: