میرعلی مطهری

میرعلی مطهری

معاون فنی بیمه های اشخاص

مدرک تحصیلی

لیسانس بیمه های بازرگانی

 

سوابق کاری:

مدیر بیمه های عمر و پس انداز بیمه آسیا

معاون مدیرعامل در بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه پاسارگاد

معاون مدیر بیمه های اشخاص بیمه آسیا

اخبار مرتبط: