هدیه ولی‌زاده

هدیه ولی‌زاده

مدیر بیمه‌های عمر و تأمین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

 فوق لیسانس مدیریت بیمه

 

اخبار مرتبط: