ایزدپناه یوسفی

ایزدپناه یوسفی

سرپرست بیمه‌های عمر زمانی، حادثه و درمان شرکت بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

لیسانس علوم اقتصادی

 

اخبار مرتبط: