افسانه غانم

افسانه غانم

سرپرست بیمه‌های مهندسی و ریسک‌های متنوع شرکت بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

لیسانس بیمه و اقتصاد

 

اخبار مرتبط: