سید محمد حجتی

سید محمد حجتی

مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

لیسانس زبان انگلیسی

 

اخبار مرتبط: