مصطفی رجب بلوکات

مصطفی رجب بلوکات

مدیر بیمه‌های آتش سوزی شرکت بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

لیسانس مدیریت بیمه

 

اخبار مرتبط: