فاطمه سبحانی

فاطمه سبحانی

مدیر امور مالی شرکت بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

 فوق لیسانس حسابداری و امور مالی

 

اخبار مرتبط: