ویکتوریا خورسند

ویکتوریا خورسند

مشاور مالی مدیرعامل و سرپرست حسابرسی و کنترل داخلی شرکت بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

لیسانس حسابداری

اخبار مرتبط: