امیر مهدی  ابراهیمیان

امیر مهدی ابراهیمیان

مدیریت بازاریابی و مطالعات بازار شرکت بیمه سامان

مدرک تحصیلی

لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق کاری:

مشاور در زمینه انواع سیستمهای مدیریتی

رئیس کیفیت سالنهای بخش ریخته گری HP و تریم شرکت ایران خودرو

سرممیز رسمی سیستمهای مدیریت کیفیت شرکت ایران خودرو

 

 

اخبار مرتبط: