حسین یاوری

حسین یاوری

سرپرست مدیریت بیمه‌های درمان شرکت بیمه دی

مدرک تحصیلی

لیسانس مدیریت بیمه

 

سوابق کاری:

سرپرست مدیریت امور شعب شرکت بیمه دی

 

اخبار مرتبط: