محمدعلی رجبی علیایی

محمدعلی رجبی علیایی

مدیر بیمه‌های خودرو شرکت بیمه دی

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

اخبار مرتبط: