نازیلا حیدرنژاد

نازیلا حیدرنژاد

مدیر حسابرسی و کنترل داخلی شرکت بیمه دی

مدرک تحصیلی

فوق لیسانی مدیریت اجرایی

اخبار مرتبط: