عبدالمحمود ضرابی

عبدالمحمود ضرابی

عضو هیات مدیره عامل بیمه کارآفرین

مدرک تحصیلی

 • کارشناسی حسابداری صنعتی
 • کارشناسی ارشد مدیریت

 

سوابق کاری:

 • مدیر مالی شرکت سهامی بیمه ایران
 • دبیر شورای مطالعات و برنامه ریزی شرکت سهامی بیمه ایران
 • عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ۶ شرکت بیمه ملی شده
 • عضو هیئت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران
 • معاون مالی و اداری شرکت سهامی بیمه ایران
 • معاون طرح و برنامه شرکت سهامی بیمه ایران
 • مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره صنایع اراک
 • مدیر عامل شرکت نقش ایران

 

اخبار مرتبط: