یاسر فرهی

یاسر فرهی

سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت بیمه دی

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس حسابداری

اخبار مرتبط: