حسن قلندری

حسن قلندری

سرپرست معاونت امور مشتریان و توسعه بازار شرکت بیمه دی

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

 

اخبار مرتبط: