امیرمسعود رزازان

امیرمسعود رزازان

رئیس هیات مدیره بانک تجارت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

 

سوابق کاری:

حسابدار شرکت

مدیر داخلی و مالی شرکت ساختمانی رامپ و مجتمع مسکونی آفتاب بابلسر

مدرس حق التدریسی دانشگاه مازندران و مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه محدث نوری

عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه محدث نوری

کارشناس 4و3 مالی اداره تشکیلات و روشها

معاون اداره حسابگری

 

اخبار مرتبط: