رضا حسینی

رضا حسینی

عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی

مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی در رشته اقتصاد بین‌الملل از دانشگاه تربیت مدرس

 

 

سوابق کاری:

رییس اداره کل مدیریت ریسک و رییس اداره کل رفاه کارکنان بانک کشاورزی

مدیر امور مالی و پشتیبانی بانک کشاورزی

عضو شورای پژوهشی، شورای عالی مبارزه با پولشویی و شورای عالی بانکداری اسلامی بانک کشاورزی

 

اخبار مرتبط: