روح الله خدارحمی

روح الله خدارحمی

مدیرعامل بانک کشاورزی

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق کاری:

سابقه فعالیت پژوهشی در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

کارشناس دفتر آموزش عالی و تحقیقات سازمان برنامه و بودجه بوده

کارشناس اداره کل بررسی های اقتصادی و برنامه ریزی بانک کشاورزی

رئیس اداره کل بررسی های اقتصادی و برنامه ریزی و همچنین مدیر امور تجهیز منابع بانک کشاورزی

عضو هیات مدیره در پست بانک ایران

عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران

عضو هیات مدیره بانک کشاورزی

عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت های ملی انفورماتیک، شاپرک، انرژی سپهر و شرکت بیمه سرمد

اخبار مرتبط: