سیدمحسن فاضلیان

سیدمحسن فاضلیان

عضو هیئت مدیره بانک مسکن

سوابق کاری:

مديريت مالي، اداره کل امور بين الملل، اداره کل حسابرسي داخلي و اداره کل ريسک و تطبيق بانک مسکن

مدیر عامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

 

 

اخبار مرتبط: