جعفر آقاملائی

جعفر آقاملائی

عضو هیئت مدیره بانک مسکن

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت بانکداری

 

سوابق کاری:

مدیریت امور استان ها و بازاریابی (اداره کل امور مدیریت های شعب،ادارکل بازاریابی)

مدیریت امورمنابع انسانی(اداره کل امورکارکنان،اداره کل رفاه کارکنان ،اداره کل آموزش)

مدیریت امورپشتیبانی و ساختمان(اداره کل ساختمان،اداره کل تجهیز و پشتیبانی )

 

اخبار مرتبط: