عبدالمجید پورسعید

عبدالمجید پورسعید

مدیرعامل بانک ایران‌زمین

مدرک تحصیلی

کارشناسی

سوابق کاری:

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت داده‌پردازی بانک پارسیان

معاون مدیرعامل بانک پارسیان در امور طرح و برنامه

همچنین مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت بهسازان ملت

اخبار مرتبط: