عبدالله رحیم لوی بنیس

عبدالله رحیم لوی بنیس

مدرک تحصیلی

دکترای اقتصاد بین الملل از دانشگاه دولتی باکو

فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

لیسانس مدیریت دولتی دانشگاه تهران

 

سوابق کاری:

عضو موظف هیات مدیره بیمه میه

کارشناس اداره کل تشکیلات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 اداره اموراستانهای اداره کل امورجهادگران وزارت جهادسازندگی به سمت کارشناس رسیدگی به شکایات 

 بازرسی کل ناجا انجام خدمت سربازی 

  کارشناس ارشد امور بازرگانی دفتر امور شرکتها و مجامع عمومی وزارت جهادسازندگی 

 قائم مقام مدیرکل امورشرکتها و مجامع وزارت جهادکشاورزی 

 معاون مدیرکل امورمجامع وشوراها، مدیرحسابرسی عملیاتی ورئیس هیات تصفیه سازمان شهروروستا وزارت بازرگانی

 عضو هیات مدیره شرکت کاخ شهررشت بنیادمسکن انقلاب اسلامی 

 معاون مدیرکل دفتر امور شرکتها و مجامع عمومی وزارت جهادکشاورزی 

 شرکت سهامی شیلات ایران به سمت رئیس هیات تصفیه 

 بانک کشاورزی به سمت نماینده مجمع عمومی درکمیسیون معاملات 

 وزارت جهادسازندگی به عنوان نماینده درمجامع عمومی بانکها، شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، وزارت اموراقتصادی ودارایی،وزارت بازرگانی و وزارت کار و اموراجتماعی

 وزارت جهادسازندگی به سمت نماینده مجمع عمومی درکمیسیون مزایده و مناقصه شرکتهای زیرمجموعه 

 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به سمت مشاوره هیات مدیره برخی ازشرکتهای تابعه 

 انجمن خیریه پردیس صالحان با مجوزرسمی سازمان بهزیستی کشوربعنوان موسس وعضو هیات امناء

 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بعنوان مشاوردرامورمجامع وحسابرسی داخلی

 مرکزملی شماره گذاری کالاوخدمات ایران به سمت مشاور اجرایی 

 شرکت لیزینگ امید(متعلق به گروه شرکتهای بانک سپه) به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره 

 عضو هیات مدیره کانون شرکتهای لیزینگ ایران 

 عضو هیات مدیره موسسه نوین پژوهان

 عضو هیات مدیره شرکت کمپرسور سازی ایران ( سهامی عام )

 عضو هیات مدیره و مدیر عامل کارگزاری انصار 

 رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری انصار 

 عضو هیئت مدیره شرکت قند نقش جهان (سهامی عام) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

 

اخبار مرتبط: