بهزاد ایثاری

بهزاد ایثاری

رئیس هیئت مدیره بیمه آسماری

مدرک تحصیلی

 سرپرستی معاونت نظارت و آموزش بیمه مرکزی

احیاء دانشکده آر سی دی با نام جدید اکو

رئیس هیئت مدیره شرکت کمک رسان ایران

مدیرعامل کارگزاری بیمه تداوم هستی

اخبار مرتبط: